Thursday, April 19, 2007

Hivunihami Ihumalutigiyutait

Inigutait apighiutiit apigiyait nunamiutanun ihumagikuyauyut hivunihami pulakvikhanik Ikaluktutiakmun. 40 % kiuvaktut ilitagiyan pulakviit "inmingnik havakhimakpakniaktut" uvalo "aghuknatkiyauniakhutiklu Ikaluktutiakmi" hivunihami uvagut "ilitugiyaulihaliktugut, nakukmat ikalikiyutivut”. * inuit kitkulunin ilitugiyutikakpaktut hivunihami amigaikyumikniaktut omiat pulaktut kihimi ihumagiyahaitlu "hiikukkut kanugiyutihainiklu". Atauhiktauk hivunihami tautukta ukiumi nunamikatakniaktunik omianik audlakhimakpaktunik Northwest Passage -kut. Adlatauk kiuvaktuk naunaiyakpakta amigaikyumikniaktut meetiutihaniklu nanminikaktunun pulakataktuniklu nunamun talvunatauk kitkani havakviuniakhunilu nunavunmi.

Nain inuit kitkulunin naunaiyaktan hilakyuakkut adlangukmat aghuknatkiak atuliktait hivunihami havakhainik pulaktihaviinik Ikaluktutiakmun. Atauhik kiuvaktuk ukaktuk "hiku huli tamalimaituk hadja” Adlatauk ukakpaktuk "adlanguyutainik hikum nakigiyauniaktut pulaktihanun omianun kangigiamingni Northwest Passage -mun”. Adlat nunamiutat titigakpaktut ayuhautiginiaktan Anguniaktipkaivaktunun ukua "US -min nunainin ukagumik nanuut titigakhikniaktut Tamalikmata Hikugaktuhaungitunik Maligakakniaktuhan" kihimi ilitugiyaugaluakluni "Nanuut ikikliyumingitkaluakhutik talvani nunami”.

Amigaituniktauk amigakhiuyutainik naunaiyaktait nunamiutat ukuningalu: havakhiktuhanik Omiakakvikhainik Northwest Passage audlaktinun (atauhik inuk); milviliuklutik akihilagumaktut tingmiyutihainik (atauhik inuk) uvalo; nakuhiyumigumaktut iglukpakhainiklu (atauhik inuk) amigaikyumikniaguknahiut hiniktakvikhangniklu (atauhik inuk), situaniklu (atauhik inuk) inukmiyutihanik aliahutihaniklu (atauhik inuk). Adlatlu amigakhiutigivaktaitlu titigaktauvaktut: "halumakhiktuhaugaluit ikakuunik hilami tahamani” (atauhik inuk); havakhanik ihuahaiyiikaklutik havakpaklutiklu nakuyumiklu (malguuk nunamiutan); kanuk ukautikaklutik pulakuiyutihanik ukiumilu (atauhik inuk); "pulakuilutik nakuyunik pulaktihanik” (atauhik inuk), hananahuaklugit nakuyunik nanminikakvikhanik panagiktuhanik nunamiutanun (atauhik inuk) tuhakatigiklutik nakuyumik pulaktinun naunaiyagiamingni "kanugiyutainik inuyutainik hamani” (hitaman nunamiutan). Knauk kiuniakihiuk ukununa ukagiyauvaktunun? Adlanik ihumalutigiyauvaktunik ihumavihi aghuknatkiyauyunik?

No comments: