Thursday, April 19, 2007

Nunauyaliugutihamik: Hivunihami Pulaknikkut Havakhainik


Titigafalikunga, inigutainin ukunanga nunauyaliugutikkut hadjatauk apigivaktatka nunamiutanun hivunihami pulakvikhanik havakhiktuhanik Ikaluktutiakmi. 67 % nunamiutat ilitugipkaivaktut kuyaginik humi nakugiyauvaktut hivunihami pulakvikhamik havakvikhamik, kihimi "nunanik adlangukhiktuhaungit nalvakpaktaininlu" uvalo "nunalu hugatjatlu pitiakuyauyutlu”. Ukautihi Ilitugipkainagiakaktakhi, atani ukautihafingnik titigakluhiuk atani! (Angiliyumiutihanik nakiluhiuk nalautikkut tikimayutanik nakivikhanun).

No comments: